ورود

۱۳۹۶ فروردین ۵ ۲:۱۸ AM

 

به پایگاه اينترنتي کميته ملي برق و الکترونيک ايران خوش آمديد

کميته ملي برق و الکترونيک ايران Iranian National Electrotechnical Committee(INEC) به منظور ساماندهي مشارکت مؤثر کارشناسان و نمايندگان گروههاي ذينفع و ذيربط کشور در فعاليتهاي سازمان بين المللي الکتروتکنيکInternational Electrotechnical Commission (IEC) ايجاد شده است و عضو اصلي اين سازمان بين المللي از جمهوري اسلامي ايران مي باشد. سازمان IEC عهده دار تدوين استانداردهاي بين المللي در زمينه هاي گسترده برق و الکترونيک و اجراي طرحهاي بين المللي ارزيابي انطباق است .
کميته ملي برق و الکترونيک ايران (INEC) از تمامي اشخاص حقيقي وحقوقي به خصوص کارشناسان سازمانها، مؤسسات و شرکتهايي که در زمينه هاي مرتبط با کميته ملي فعاليت مي کنند ودر تدوين، به کارگيري و اجراي استانداردهاي مزبور ذينفع مي باشند، جهت عضويت در کميته ملي و همکاري در تشکل هاي فني INEC دعوت مي نمايد.
 
هيأت اجرايي
كميته ملي برق و الكترونيك ايران